Io vulesse truva’ pace…

Eduardo De Filippo, Napoli Milionaria

Eduardo De Filippo, Napoli Milionaria

I0 VULESSE TRUVA’ PACE     di Ermete Ferraro

Io vulesse truvà pace;
ma ‘na pace senza muorte.
Senza guerre longhe o corte,
senza accise ‘a ccà e ‘a llà!

S’arapesse ‘na matina,
‘na matina ‘e primmavera
e purtasse ‘a pace vera,
cancellanno ‘e ‘nfamità.

Senza sentere c’’a ggente
vene oppressa e scamazzata;
senza ricche né pezziente
senza fàveze libbertà.

Senza ca se jetta ‘o sanghe
pe fa’ respettà ‘e derìtte;
senza sta’ cchiù mute e zitte
si ‘a giustizzia nun ce sta.

Senza sentere c’’a ggente
dice: “Accussì vva ‘o munno!
‘O quatro n’addeventa tunno!
C’âmmo sulo ‘a rassignà ! “

Senza scamazzà ‘a natura
p’’o prufitto ‘e quaccherùno,
senza abbelenà a nisciuno
pe’ cchiù assaje guadambià.

Senza vennere armamiente
pe ffa’ sorde ‘nzanguinate
ca ‘defesa’ e ‘fforze armate
song’’a scusa p’’ammazzà.

Pecché, ‘nzòmma, si vuo’ pace
nun puo’ sta’ senza fa’ niente,
ma pe cagnà ‘a capa â ggente
‘a viulenza nun varrà.

Io vulesse truvà pace,
ma ‘na pace senza muorte
senza mine dint’’e puorte
senz’aeree a bumbardà.

Io vulesse truvà pace,
ma ‘na pace nonviolenta
senza scennere cchiù a patte
c’’a cuscienzia e ‘a dignità.